TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG - KỸ NĂNG VIẾT TIN BÀI, 9, Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy
Center for Social Work - Community
Development Research and Consultancy

TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG - KỸ NĂNG VIẾT TIN BÀI

  |   Viết bởi : Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy

11:25

ĐÃ "TRUYỀN" THÌ PHẢI "THÔNG" 

 
"Truyền thông của các CSOs đặc thù và khác biệt, bởi chúng ta không bán sản phẩm, chúng ta đưa đến những giá trị tốt đẹp và giúp thay đổi nhận thức."
 
Vậy, truyền thông cần có kỹ thuật gì? Người làm truyền thông cần tận dụng các ưu thế như thế nào để tạo ra những sản phẩm có giá trị? Làm sao để lồng vào khuyến nghị chính sách?

Tất cả đã được giải đáp trong Khoá "Tập huấn truyền thông - Kỹ năng viết tin bài" diễn ra trong hai ngày 13 - 14/07/2020 tại văn phòng SDRC, với sự tham gia của các HTX thu gom rác, các đối tác trong mạng lưới và cán bộ nhân viên SDRC.

Khoá tập huấn áp dụng học lý thuyết với thực hành thực tế đã tạo không khí sôi nổi, thoải mái cho người học. Đồng thời, tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông hữu ích, người học biết cách kết hợp đa dạng và linh hoạt các nội dung và phương thức truyền thông để truyền tải câu chuyện thông điệp đến với chủ thể một cách thu hút, ấn tượng.

 

 

 

 

----------

Dự án "Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác tại TP.HCM"