SDRC
Center for Social Work - Community
Development Research and Consultancy
Social Work and Community Development

Aims to promote the vulnerable community’s capacity and ability through community development projects funded by INGOs and consultancy programs with relevant stakeholders.

Migrant Labor

Migrant workers have become significant contributors to the development of the cities. However, they still lack of access to the basic social welfare services.

Environment Management

Bottom-up environment management has proved to be an effective mechanism to reduce negative impacts on environment.

Women and Children

Children depend entirely on adults before becoming independent. They need and are entitled to have care, education and protection from abuse and exploitation.

Women need to be promoted for their development, enhanced their positions and contribution to the social and economic development.

News - Events
Sáng ngày 17/12/2020, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ (SDRC) phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Phú Nhuận tổ chức buổi Tọa đàm về chuyển đổi phương tiện thu gom rác tại UBND Phường 10, Quận Phú Nhuận.
Ngày 27/10/2020, Hội thảo trao đổi và chia sẻ khoa học “Tiếp cận an sinh xã hội của lao động di cư Việt Nam” do Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (SISS), Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net) và AMRC - tổ chức phi chính phủ về các vấn đề lao động châu Á cùng phối hợp tổ chức, diễn ra tại...
Dự án "Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam"
New Projects
Nhằm góp phần thay đổi một cách bền vững điều kiện và môi trường lao động tại chuỗi cung ứng điều Việt Nam cùng các thành viên của IEH Na Uy, và dành sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ và các nhóm dễ tổn thương.
SDRC là một tổ chức khao học với sứ mệnh Góp phần xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững cho đất nước. Trong những năm qua, SDRC đã nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu đóng góp vào sự phát triển thông qua thực hành các can thiệp trực tiếp đối với cộng đồng.
Our partners