TẬP HUẤN CHO NÔNG DÂN TRỒNG ĐIỀU, 10, Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy
Center for Social Work - Community
Development Research and Consultancy

TẬP HUẤN CHO NÔNG DÂN TRỒNG ĐIỀU

  |   Viết bởi : Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy

11:57

Dự án "Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam"

Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) phối hợp với Hội Điều tỉnh Bình Phước triển khai dự án “Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam” tại tỉnh Bình Phước, do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước phê duyệt ngày 03/07/2019 theo Quyết định số 1877/UBND- KT do NORAD tài trợ - thông qua tổ chức Thương Mại Đạo Đức Na Uy (IEH).
 
 
Hoạt động TẬP HUẤN CHO NÔNG DÂN TRỒNG ĐIỀU tại Bình Phước (đợt 3) diễn ra ngày 03 - 04/06 vừa qua là nằm trong khuôn khổ Chương trình tập huấn: “Tập huấn cho giảng viên nguồn” thuộc Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức về thực hành nông nghiệp tốt (GAPs), tiêu chuẩn lao động và môi trường cho nông dân trồng điều nhằm giúp cung cấp cho nông dân trồng điều tỉnh Bình Phước những kiến thức quan trọng nhất về thực hành nông nghiệp tốt, tiêu chuẩn lao động và môi trường phù hợp với bối cảnh Việt Nam.
 
 
Từ tháng 09/2019 đến tháng 06/2020, dự án đã tổ chức cho 27 giảng viên nguồn thực hành 9 khóa tập huấn với sự tham gia của 195 nông dân trồng điều tại 9 xã/ thị trấn trong tỉnh Bình Phước.
 
 
Chính quyền địa phương cũng như nông dân trồng điều tham gia các khóa tập huấn nêu trên đều đánh giá cao tính thiết thực của dự án cũng như kiến thức cung cấp trong các khóa học. Đồng thời họ cũng có nguyện vọng và mong muốn tiếp tục tổ chức các khóa học tương tự trong tương lai.