HỘI THẢO TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ KHOA HỌC “TIẾP CẬN AN SINH XÃ HỘI CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ VIỆT NAM”, 11, Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy
Center for Social Work - Community
Development Research and Consultancy

HỘI THẢO TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ KHOA HỌC “TIẾP CẬN AN SINH XÃ HỘI CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ VIỆT NAM”

  |   Viết bởi : Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy

11:32

Ngày 27/10/2020, Hội thảo trao đổi và chia sẻ khoa học “Tiếp cận an sinh xã hội của lao động di cư Việt Nam” do Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (SISS), Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net) và AMRC - tổ chức phi chính phủ về các vấn đề lao động châu Á cùng phối hợp tổ chức, diễn ra tại TP.HCM.

 
 
 
Hội thảo có sự tham gia của đông đảo chuyên gia trong lĩnh vực lao động, an sinh xã hội: GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện văn phòng Bộ Lao động Thương binh Xã hội phía Nam; PGS.TS. Lê Thanh Sang, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; TS. Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Bà Dương Thị Linh, đại diện Tổng cục Thống kê; Ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động Tiền lương BHXH, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM; Bà Văn Thị Thu Hà, đại diện AMRC Hồng Kông; Bà Nguyễn Thu Giang, Viện Phát triển Cộng đồng Ánh sáng (Đại diện M.net); ThS. Châu Hoàng Mẫn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ (đại diện M.net phía Nam);...
 
 
 
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận xoay quanh đề tài tiếp cận an sinh xã hội cho người lao động di cư Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến lao động di cư trong khu vực phi chính thức; tác động của dịch Covid-19 đến việc làm, thu nhập của người lao động và chính sách hỗ trợ đảm bảo sàn an sinh xã hội...Theo đó, lao động di cư đang đóng góp một phần đáng kể cho nền kinh tế, song những chính sách an sinh xã hội vẫn còn những khoảng trống và còn bỏ ngỏ nhóm đối tượng này.