TỌA ĐÀM VỀ CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG TIỆN THU GOM RÁC, 13, Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy
Center for Social Work - Community
Development Research and Consultancy

TỌA ĐÀM VỀ CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG TIỆN THU GOM RÁC

  |   Viết bởi : Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy

11:19

Sáng ngày 17/12/2020, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ (SDRC) phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Phú Nhuận tổ chức buổi Tọa đàm về chuyển đổi phương tiện thu gom rác tại UBND Phường 10, Quận Phú Nhuận.

 

Buổi tọa đàm đã tạo cơ hội để các cấp lãnh đạo, các cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, các HTX Dịch vụ - Môi trường, những người thu gom rác và các nhà sản xuất xe cùng thảo luận để hiểu rõ hơn các khó khăn thực tế về điều kiện làm việc và khả năng tài chính của người thu gom rác và yêu cầu cần đáp ứng theo quy định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

Thông qua những thảo luận tại buổi tọa đàm giữa các bên liên quan đã đưa ra được những định hướng mới để đi đến thống nhất mẫu xe phù hợp nhất trong thời gian tới.    

  

 

 

 

-----------

Hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án "Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi cho người thu gom rác tại TP,HCM" do Tổ chức Oxfam tài trợ, SDRC thực hiện.