HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU, CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIỮA CÁC NHÓM TỰ GIÚP - HTX, 22, Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy
Center for Social Work - Community
Development Research and Consultancy

HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU, CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIỮA CÁC NHÓM TỰ GIÚP - HTX

  |   Viết bởi : Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy

10:06

Thực hiện hoạt động của Dự án "Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập tại TP.HCM", ngày 22 - 23/10/2019, SDRC tổ chức "Buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm Tự giúp - HTX" tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hoạt động nhằm tạo cơ hội cho nhóm Tự giúp của các quận được giao lưu - học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tổng kết lại những thành quả và thách thức gặp phải để từ đó định hướng kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết nguời thu gom rác giữa các quận để có thể hỗ trợ lẫn nhau khi găp khó khăn.

 

Tham gia buổi giao lưu, chia sẻ có đại diện Phòng Tài nguyên Môi truờng Quận 6 và Quận 11, cùng với hơn 35 nguời thu gom rác là thành viên nhóm Tự giúp của các Quận.

Tại đây, các quận được tham gia các trò chơi tập thể, trò chơi ma trận đánh giá kiến thức và còn được lắng nghe, học hỏi những kinh nghiệm của các HTX khác chia sẻ. Đồng thời, tại đây mọi người còn đưa ra những khó khăn hiện tại để cùng nhau thảo luận, giải đáp và lên kế hoạch cho những hoạt động sắp tới.

 

 

 

 

 

-------------

Hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án "Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi cho người thu gom rác tại TP,HCM" do Tổ chức Oxfam tài trợ, SDRC thực hiện.