DỰ ÁN “CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Center for Social Work - Community
Development Research and Consultancy

DỰ ÁN “CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT"

  |   Viết bởi : Center For Social Work - Community Development Research & Consultancy

14:48

Nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật thông qua đào tạo nghề và hỗ trợ vào làm việc. Cuộc sống tốt hơn có nghĩa là họ sẽ tự độc lập và tự tin, và sẽ hòa nhập xã hội và không còn đau khổ vì khuyết tật và phân biệt đối xử.

1. Tên dự án: “Cải thiện cuộc sống của người khuyết tật"

2. Thời gian thực hiện: 7/2009 - 12/2011

3. Địa bàn thực hiện: Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

4. Nhà tài trợ: Ford Foundation

5. Mô tả dự án:

Tạo điều kiện cho người khuyết tật có tìm và giữ được công việc chất lượng với sự phù hợp về tiền lương và phúc lợi.

Tạo nên sự nhận thức lớn lao trong xã hội về thực tế khả năng của người khuyết tật.

Vận động cách tốt nhất để hỗ trợ người khuyết tật và những chính sách cần thiết để thực hiện

Mục tiêu cụ thể 1:
- Tổ chức 3 khóa tập huấn/năm nhằm làm tăng tự tin và xây dựng những kỹ năng cần thiêt cho 60 người khuyết tật.
- Chọn lựa và hỗ trợ người khuyết tật phù hợp (60 người/năm) tham gia các lớp đào tạo nghề.
- Tổ chức một hội thảo/năm với sự tham dự của nhà tuyển dụng và người khuyết tật làm việc để trao đổi thông tin về nhu cầu công việc giữa hai bên (hình thức hội trợ việc làm).

Mục tiêu cụ thể 2:    
- Thành lập một mạng lưới tình nguyện viên là người khuyết tật từ 10 -15 người
- Tổ chức 3 lớp tập huấn ngắn hạn/năm và các hoạt động hỗ trợ nhằm giúp cải thiện kỹ năng trong việc giúp người khuyến tật.
- Tổ chức tiếp theo các chương trình đào tạo nghề và tư vấn cho gia đình của người khuyết tật.
- Thiết kế và in ấn tài liệu để giới thiệu về dự án và tờ rơi để xây dựng nhận thức trong xã hội về khả năng thực tế của người khuyết tật.

Mục tiêu cụ thể 3:
- Viết các trường hợp thành công về người khuyết tật đề phát hành trên tạp chí, báo, và trên trang web.
- Thiết kế trang web để thông tin và quãng bá dự án.
- Tổ chức hội thảo chia sẽ những kết quả của dự án cũng như tổ chức vận
động cách tốt nhất để hỗ trợ cho người khuyêt tật về chính sách thực hiện.

 

 

 

 

----------